TRƯỜNG TH&THCS NAY DER

Kéo dài thời gian năm học 2021-2022 trên địa bàn TP. Pleiku đến ngày 14-6

(GLO)- Ngày 18-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ký ban hành Công văn số 980/UBND-KGVX về việc kéo dài thời gian năm học 2021-2022.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Pleiku sẽ kết thúc năm học 2021-2022 vào ngày 14-6. Ảnh: Mộc Trà
Các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Pleiku sẽ kết thúc năm học 2021-2022 vào ngày 14-6. Ảnh: Mộc Trà


Theo đó, xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh thống nhất kéo dài thời gian năm học 2021-2022 trên địa bàn TP. Pleiku đến ngày 14-6-2022.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục trực thuộc và các địa phương về thời gian kết thúc năm học; thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học; thời gian xét công nhận tốt nghiệp THCS và thời gian hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại khoản b, Điều 4 Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 4-8-2021.

 

MỘC TRÀ

Tác giả: Admin Sở
Bài tin liên quan