THIẾT BỊ KHỐI THCS

TỔ TỰ NHIÊN:

 

Môn kiểm kê:          THỂ DỤC

STT

TÊN THIẾT BỊ

ĐVT

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

Gốc

Còn sử dụng được

Hỏng

Mất

LỚP 6

I

TRANH ẢNH

 

 

 

 

 

 

1

Động tác chạy nhanh

Tờ

0

 

 

 

 

2

Động tác bật nhảy

Tờ

0

 

 

 

 

3

Động tác ném bóng

Tờ

0

 

 

 

 

Lớp 7

 

1

Chạy nhanh, chạy đạp sau

Tờ

1

1

 

 

 

2

Bật nhảy

Bộ

2

2

 

 

 

3

Ném bóng

Tờ

2

2

 

 

 

4

Sân thi đấu các môn

Tờ

1

1

 

 

 

5

Nhảy kiểu bước qua

Tờ

1

1

 

 

 

Lớp 8

 

1

Chạy cự li ngắn

Tờ

1

1

 

 

 

2

Nhảy xa kiểu ngồi

Tờ

1

1

-

 

 

3

Nhảy xa kiểu bước qua

Tờ

1

1

-

 

 

4

Bóng chuyền: phát bóng thấp

Tờ

1

1

-

 

 

5

Bóng đá: dừng bóng

Tờ

1

1

-

 

 

6

Bơi trườn sấp

Tờ

1

1

-

 

 

7

Đá  cầu

Tờ

1

1

-

 

 

II. Dụng cụ

Lớp 6

 

 

 

 

 

 

 

1

Đồng hồ TDTT

Cái

1

1

 

 

 

2

Thước dây 30 m

Hộp

1

1

 

 

 

3

Còi TDTT

Cái

0

0

 

 

 

4

Bóng ném

Quả

30

30

 

 

 

5

Lưới chắn ném bóng

Cái

1

1

 

 

 

6

Cầu chinh

Quả

12

12

 

 

 

7

Đệm mút có vỏ bọc

Cái

2

2

 

 

 

8

Dây nhảy ngắn

Cái

30

26

4

 

 

9

Dây nhảy dài

Cái

2

2

 

 

 

Lớp 7

 

 

 

 

 

 

 

1

Đồng hồ TDTT

Cái

1

1

 

 

 

2

Bộ cột đa năng

Bộ

2

2

 

 

 

3

Bóng ném

Quả

10

10

 

 

 

4

Đệm thể dục

Cái

2

2

 

 

 

5

Bóng đá

Quả

3

0

3

 

 

6

Bóng chuyền

Quả

5

4

1

 

 

Lớp 8

 

1

Bàn đạp xuất phát

Cái

6

6

 

 

 

2

Bóng chuyền

Quả

5

2

3

 

 

3

Bóng đá da

Quả

0

0

 

 

 

4

Bóng ném

Quả

40

35

5

 

 

5

Ván giậm chân

Cái

1

1

 

 

 

6

Lưới cầu lông, đá cầu

Cái

2

2

 

 

 

7

Lưới bóng chuyền

Cái

1

0

1

 

 

8

Xà nhảy cao

Cái

1

1

 

 

 

9

Đồng hồ TDTT

Cái

0

0

 

 

 

10

Đệm nhảy cao

Cái

2

0

2

 

 

Lớp 9

 

1

Đồng hồ TDTT

Cái

0

0

 

 

 

2

Bóng chuyền loại số 3

Quả

2

1

1

 

 

3

Bóng đá loại số 4

Quả

2

1

1

 

 

4

Bóng ném

Quả

11

6

5

 

 

5

Cột bóng chuyền

Bộ

1

1

 

 

 

6

Xà nhảy cao

Cái

2

1

1

 

 

7

Đệm nhảy

Cái

2

0

2

 

 

 

 

Môn : SINH HỌC

STT

TÊN THIẾT BỊ

ĐVT

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

Gốc

Còn sử dụng được

Hỏng

Mất

LỚP 6

I

TRANH ẢNH, BẢN ĐỒ

 

 

 

 

 

 

1

Bộ tranh thực vật học

Bộ

2

2

 

 

 

2

Bản đồ phân bố TV ở VN

Bộ

1

1

 

 

 

II

MÔ HÌNH

 

1

1

 

 

 

1

MH cấu tạo hoa

Cái

4

3

1

 

 

2

MH cấu tạo rễ

Cái

4

3

1

 

 

3

MH cấu tạo thân cây

Cái

4

4

 

 

 

4

MH cấu tạo lá cây

Cái

4

4

 

 

 

III

MẪU VẬT

 

 

 

 

 

 

1

Hộp TB hiển vi TV (10 mẫu)

Hộp

8

7

1

 

 

IV

DỤNG CỤ

 

 

 

 

 

 

1

Kính hiển vi chứng minh

Cái

2

2

 

 

 

2

Bộ đồ mổ

Bộ

4

3

2

 

 

3

Lúp cầm tay

Cái

12

10

2

 

 

4

Khay nhựa lớn

Cái

2

0

2

 

 

5

Khay mổ (cỡ nhỏ)

Cái

12

8

4

 

 

6

Lamen

Hộp

1

1

1

 

 

7

Cốc thủy tinh chịu nhiệt

Cái

6

6

 

 

 

8

Đĩa kính đồng hồ

Cái

6

5

1

 

 

9

Đĩa lồng pêtri

Cái

6

5

1

 

 

10

Chậu bôcan

Cái

2

2

 

 

 

11

Lọ TT 100ml, có ống nhỏ giọt

Cái

6

4

2

 

 

12

Phễu thủy tinh loại to

Cái

2

2

 

 

 

13

Ống nghiệm hóa học

Cái

10

10

 

 

 

14

Ống nghiệm sinh học

Cái

4

4

 

 

 

15

Nút cao su

Cái

4

2

2

 

 

16

Nút cao su d = 38 mm 0 lỗ

Cái

4

4

 

 

 

17

Nút cao su 2 lỗ, cắt dạ nửa

Cái

2

2

 

 

 

18

Giá thí nghiệm sinh học

Bộ

1

1

 

 

 

19

Chậu trồng cây có đĩa lót

Cái

10

10

 

 

 

20

Dằm cào đất

Cái

6

4

2

 

 

21

Kẹp ống nghiệm sinh học

Cái

5

5

 

 

 

22

Cặp ép thực vật

Cái

2

1

1

 

 

23

Đèn cồn

Cái

2

2

 

 

 

24

Bàn chải rửa ống nghiệm

Cái

6

4

2

 

 

25

Dao ghép cây

Cái

2

0

2

 

 

LỚP 7

I

TRANH ẢNH

Bộ

1

1

 

 

 

II

MÔ HÌNH

 

 

 

 

 

 

1

MH cá chép

Cái

1

1

 

 

 

2

MH con tôm đồng

Cái

1

1

 

 

 

3

MH con ếch

Cái

1

1

 

 

 

4

MH con châu chấu

Cái

1

0

1

 

 

5

MH con thằn lằn

Cái

1

0

1

 

 

6

MH con thỏ nhà

Cái

1

1

 

 

 

7

MH chim bồ câu

Cái

1

0

1

 

 

III

DỤNG CỤ

 

 

 

 

 

 

1

Kính hiển vi 640X

 

1

1

 

 

 

2

Bộ đồ mổ động vật

Bộ

7

7

 

 

 

3

Lúp cầm tay

Cái

8

8

 

 

 

4

Khay nhựa đựng mẫu vật

Cái

4

4

 

 

 

5

Vợt bắt sâu bọ cán tre

Cái

3

1

2

 

 

6

Vợt thủy sinh cán dài 2m

Cái

3

2

1

 

 

7

Vợt bắt động vật nhỏ …

Cái

1

1

 

 

 

8

Hộp nuôi sâu bọ

Cái

2

2

 

 

 

9

Bể nhựa trong

Cái

1

1

 

 

 

10

Túi đính ghim

Cái

60

10

50

 

 

11

Phễu thủy tinh

Cái

8

6

2

 

 

12

Lọ nhựa có nút kín

Cái

16

10

6

 

 

13

Khay mổ có tấm ghim …

Cái

8

4

4

 

 

14

Kính lúp có giá

Cái

8

4

4

 

 

15

Lam kính (50 cái/hộp)

Hộp

1

0

1

 

 

16

Lamen (100 cái/ hộp)

Hộp

2

1

1

 

 

17

Đĩa kính đồng hồ

Cái

16

14

2

 

 

18

Đĩa lồng pêtri

Cái

8

6

2

 

 

19

Chậu bôcan

Cái

8

7

1

 

 

20

Ống nghiệm

Cái

40

30

10

 

 

21

Giá ống nghiệm

Cái

8

8

 

 

 

22

Cặp ống nghiệm hóa học

Cái

8

8

 

 

 

23

Ống hút

Cái

8

8

 

 

 

24

Chậu bôcan … (loại lớn)

Cái

16

14

2

 

 

25

Chậu bôcan … (loại nhỏ)

Cái

16

14

2

 

 

26

Ống đong

Cái

4

4

 

 

 

27

Bàn chải rửa ống nghiệm

Cái

8

2

4+ 2

 

 

IV

HÓA CHẤT

 

 

 

 

 

 

 

Ete hoặc clorophooc

Lit

0.5

0

0.5

 

 

 

Tananh 100mg

Lọ

1

1

 

 

 

 

Carmanh 100mg

Lọ

2

1

1

 

 

 

Xanh metylen 100mg

Lọ

1

0

1

 

 

 

Phoocmôn

Lit

5

4.5

 

 

 

 

Cồn 900

Lit

1

0

1

 

 

 

Iốt loãng 10 %

Lit

0.5

0

0.5

 

 

 

Dầu parafin hoặc vazelin

Lit

0.2

0.1

0.1

 

 

LỚP 8

I

TRANH ẢNH

 

 

 

 

 

 

1

Cấu tạo tế bào động vật

Tờ

1

1

 

 

 

2

Cấu tạo xương dài và các loại khớp

Tờ

1

1

 

 

 

3

Cấu tạo bắp cơ

Tờ

1

1

 

 

 

4

Sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn máu

Tờ

1

1

 

 

 

5

Cấu tạo cơ quan hô hấp

Tờ

1

1

 

 

 

6

Sơ đồ cấu tạo hệ tiêu hóa

Tờ

1

1

 

 

 

7

Cấu tạo các cơ quan bài tiết

Tờ

1

1

 

 

 

8

Cấu tạo bộ não

Tờ

1

1

 

 

 

9

Phân hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm

Tờ

1

1

 

 

 

10

Cung phản xạ vận động và cung phản xạ dinh dưỡng

Tờ

1

1

 

 

 

11

Cơ quan phân tích thị giác

Tờ

1

1

 

 

 

12

Cơ quan phân tích thính giác

Tờ

1

1

 

 

 

13

Điều hòa, phối hợp hoạt động các tuyến nội tiêt

Tờ

1

1

 

 

 

II

MÔ HÌNH, MẪU VẬT

 

 

 

 

 

 

1

MH nửa cơ thể người

Bộ

1

1

 

 

 

2

MH bộ xương người

Bộ

1

1

 

 

 

3

MH cấu tạo mắt người

Bộ

1

1

 

 

 

4

MH cấu tạo tai người

Bộ

1

1

 

 

 

5

MH cấu tạo tủy sống

Bộ

1

1

 

 

 

6

MH cấu tạo bán cầu não

Bộ

1

1

 

 

 

7

Hộp tiêu bản hiển vi nhân thể bao gồm: mô cơ, mô vân

Hộp

1

0

1

 

 

III

DỤNG CỤ

 

 

 

 

 

 

1

Kính hiển vi

Cái

1

1

 

 

 

2

Lam kính

Hộp

1

1

 

 

 

3

Lamen

Hộp

2

2

 

 

 

4

Bộ đồ mổ

Bộ

1

1

 

 

 

5

Khay mổ và tấm kê

Cái

1

0

1

 

 

6

Đĩa kính đồng hồ

Cái

1

1

 

 

 

7

Đĩa petri

Cái

1

1

 

 

 

8

Ống hút có quả bóp cao su

Cái

4

0

4

 

 

9

Ống nghiệm

Ống

20

15

5

 

 

10

Cốc thủy tinh (250 ml)

Cái

4

4

 

 

 

11

Cốc thủy tinh (100 ml)

Cái

4

4

 

 

 

12

Móc thủy tinh

Cái

4

4

 

 

 

13

Đũa thủy tinh

Cái

4

2

2

 

 

14

Hệ thống đòn ghi

Bộ

4

4

 

 

 

15

Đèn cồn

Cái

4

4

 

 

 

16

Cặp ống nghiệm

Cái

4

4

 

 

 

17

Máy ghi công cơ

Cái

12

12

 

 

 

18

Giá ống nghiệm đơn giản

Cái

4

4

 

 

 

19

Ống nghiệm sinh học

Cái

2

2

 

 

 

20

Nút cao su không lỗ

Cái

2

2

 

 

 

21

Nút cao su có 2 lỗ, 1 lỗ

Cái

4

3

1

 

 

22

Ống chữ T

Cái

4

4

 

 

 

23

Ống chữ L dài

Cái

4

4

 

 

 

24

Ống chữ L dài

Cái

4

4

 

 

 

25

Ống cao su

Cái

2

2

 

 

 

26

Ống nhựa thẳng

Cái

2

2

 

 

 

27

Miếng cao su mỏng

Miếng

2

1

1

 

 

28

Nhiệt kế

Cái

4

2

2

 

 

29

Giá thí nghiệm sinh học

Bộ

1

1

 

 

 

30

Kẹp ống nghiệm sinh học

Cái

4

4

 

 

 

31

Bóng bay

Cái

5

0

5

 

 

32

Vali hoặc hộp bảo quản

Cái

5

0

5

 

 

LỚP 9

I

TRANH ẢNH

 

 

 

 

 

 

1

Các cặp tính trạng trong thí nghiệm của Menđen

Tờ

1

0

1

 

 

2

Sơ đồ sự di truyền…Menđen

Tờ

1

0

1

 

 

3

Trội không hoàn toàn

Tờ

1

0

1

 

 

4

Lai 2 cặp tính trạng…SĐ giải thích

Tờ

1

0

1

 

 

5

NST ở chu kì giữa và CK tế bào

Tờ

1

0

1

 

 

6

Sơ đồ mối quan hệ AND-ARN- P

Tờ

1

0

1

 

 

7

Một số dạng biến đổi cấu trúc NST

Tờ

1

0

1

 

 

8

Ảnh một số giống bò

Bộ

4

0

4

 

 

9

Ảnh một số giống gà (5 tờ)

Bộ

4

0

4

 

 

10

Ảnh một số giống vịt (3 tờ)

Bộ

4

0

4

 

 

11

Ảnh một số giống cá (4 tờ)

Bộ

4

0

4

 

 

12

Ảnh NST (hành tây) ở các kì chụp

Bộ

4

0

4

 

 

13

Một lưới thức ăn của hệ sinh thái rừng

Tờ

1

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môn Toán

STT

TÊN THIẾT BỊ

ĐVT

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

Gốc

Còn sử dụng được

Hỏng

Mất

LỚP 6

 

BĂNG HÌNH

 

 

 

 

 

 

1

Tia phân giác của góc

Cái

6

6

 

 

 

2

Các bài thực hành đo vẽ

Cái

8

7

1

 

 

I

TRANH ẢNH

 

 

 

 

 

 

1

Bảng về các số nguyên bé hơn 100

Bộ

2

2

 

 

 

2

Biểu đồ %

Băng

2

2

 

 

 

3

Bảng số La mã từ 1

Băng

1

1

 

 

 

LỚP 7

1

Tranh

Bộ

0

0

 

 

 

LỚP 8

1

Hình khai triển về các hình lăng trụ

Bộ

1

1

 

 

 

2

Hình đồng dạng, tam giác đồng dạng

Bộ

1

1

 

 

 

LỚP 9

 

Không có

Mô hình

 

LỚP 6

1

Mô hình tam giác, hình tròn, các loại góc

Bộ

3

3

 

 

 

 

LỚP 7

Không có

 

LỚP 8

1

Tứ giác động

cái

2

1

1

 

 

2

Bộ các loại tứ giác

Bộ

1

1

 

 

 

3

Hình không gian

Bộ

1

1

 

 

 

4

Triển khai các hình

Bộ

2

1

1

 

 

5

MH tia phân giác…

Bộ

1

1

 

 

 

6

Bộ Mô hình về hình nón

Bộ

1

1

 

 

 

 

LỚP 9

Không có

 

DỤNG CỤ

LỚP 6

1

Bộ thước kẻ bảng 5 chi tiết

Bộ

1

1

 

 

 

2

Bảng sắt có phốc trắng

Bộ

1

1

 

 

 

3

Bộ thước đo đạc TH

Bộ

1

1

 

 

 

 

LỚP 7

1

Bộ thước đo đạc TH

Bộ

1

1

 

 

 

 

LỚP 8

1

Thước vẽ truyền GV

Bộ

 

 

 

 

 

2

Thước vẽ truyền HS

Bộ

 

 

 

 

 

3

Máy tính bỏ túi

Cái

 

 

 

 

 

4

Bộ dụng cụ TH

Bộ

 

 

 

 

 

5

Bộ dụng cụ vẽ bảng GV

Bộ

 

 

 

 

 

6

Thước đo độ

Cái

       3

3

 

 

 

7

Com Pa

Cái

3

3

 

 

 

 

LỚP 9

1

Máy tính bỏ túi

Cái

4

3

1

 

 

 

Môn Vật lý

STT

TÊN THIẾT BỊ

ĐVT

SỐ LƯỢNG

Ghi chú

Gốc

Còn SD được

Hỏng

Mất

 

Lớp 6

 

1

Thước cuộn

Cái

5

4

1

 

 

2

Giá đỡ thước

Cái

6

6

 

 

 

3

Lực kế

Cái

18

11

7

 

 

4

Xe lăn

Cái

6

6

 

 

 

5

Lực kế dẹt chia vạch

Cái

4

4

 

 

 

6

Bộ quả trọng loại 50 G

Cái

6

6

 

 

 

7

Giá trọng loại 20G

Cái

6

6

 

 

 

8

Lò xo lá uốn tròn

Cái

6

5

1

 

 

9

Khối gỗ dùng cho TN

Cái

6

6

 

 

 

10

Mặt phẳng nghiêng dài 500mm

Cái

4

4

 

 

 

11

Thanh nam châm

Cái

6

2

4

 

 

12

Lò xo xoắn

Cái

11

11

 

 

 

13

Chân đế

Cái

6

6

 

 

 

14

Thanh trụ 500mm

Cái

6

6

 

 

 

15

Thanh trụ 250mm

Cái

6

6

 

 

 

16

Khớp nối chữ thập

Cái

10

10

 

 

 

17

Đòn bẩy, trụ

Cái

5

3

2

 

 

18

Ròng rọc cố định

Cái

3

3

 

 

 

19

Ròng rọc động

Cái

4

4

 

 

 

20

Dụng cụ nở vì nhiệt, chất rắn

Cái

0

 

 

 

 

21

Thí nghiệm lực xuất hiện trong..

Cái

0

1

 

 

 

22

Băng kẹp

Cái

6

6

 

 

 

23

Kẹp vạn năng

Cái

6

3

3

 

 

24

Kiềng

Cái

6

6

 

 

 

25

Tấm lưới sắt hoặc đồng

Cái

6

6

 

 

 

26

Bình chia độ

Cái

6

6

 

 

 

27

Cốc đốt

Cái

12

12

 

 

 

28

Nhiệt kế  0 – 100độ c

Cái

12

10

2

 

 

29

Nhiệt kế y tế

Cái

6

4

2

 

 

30

Bình tràn

Cái

6

6

 

 

 

31

Ống nghiệm chia độ

Cái

6

6

 

 

 

32

Bình cầu

Cái

6

6

 

 

 

33

Nút cao su 1 lỗ đựng vừa miệng bình

Cái

12

12

 

 

 

34

Ống thủy tinh

Cái

6

5

1

 

 

35

Chậu thủy tinh

Cái

12

11

1

 

 

36

Đèn cồn có nắp đậy

Cái

6

6

 

 

 

37

Cân robeval loại 200g

Cái

3

2

1

 

 

38

Đĩa nhôm phẳng có gờ

Cái

4

0

4

 

 

 

Lớp 7

 

Bộ thí nghiệm quang

 

 

 

 

 

 

1

Hộp kính bên trong có bóng đèn

Hộp

2

2

 

 

 

2

Ống nhựa cong

Ống

6

4

2

 

 

3

Ống nhựa thẳng

Ống

6

4

2

 

 

4

Máy ảnh

Cái

6

4

2

 

 

5

Đinh ghim (24/vĩ)

2

0

2

 

 

6

Gương phẳng

Cái

6

4

2

 

 

 

Gương cầu lồi

Cái

6

4

2

 

 

 

Gương cầu lõm

Cái

6

4

2

 

 

 

Gương tròn phẳng

Cái

6

4

2

 

 

 

Tấm kính không màu

Tấm

6

3

3

 

 

 

Giá đỡ gương phẳng với

Cái

10

6

4

 

 

 

Nguồn sáng dùng pin

Bộ

6

6

 

 

 

 

Thước chia độ đo góc

Cái

6

4

2

 

 

 

Miếng nhựa kẻ ô vuông

Miếng

6

6

 

 

 

 

Hộp đựng bộ thí nghiệm quay

Cái

6

1

5

 

 

 

Bộ thí nghiệm âm

 

 

 

 

 

 

 

Trống + dùi

Cái

12

8

4

 

 

 

Quả cầu nhựa có dây treo

Quả

6

4

2

 

 

 

Âm thoa + búa cao su

Cái

6

3

3

 

 

 

Bi thép

Viên

10

6

4

 

 

 

Thép lá

Tấm

6

4

2

 

 

 

Mô tơ 3V – 6V

Cái

6

3

3

 

 

 

Ống nhựa

Ống

12

12

 

 

 

 

Chân đế

Cái

6

6

 

 

 

 

Thanh trụ phi 10, d = 500mm

Cái

6

6

 

 

 

 

Thanh trụ phi 10, d = 250mm

Cái

6

6

 

 

 

 

Khớp nối chữ thập

Cái

4

4

 

 

 

 

Nguồn phát âm dùng vi mạch

Bộ

6

6

 

 

 

 

Kẹp vạn năng

Cái

12

12

 

 

 

 

Mảnh phim nhựa

Mảnh

6

6

 

 

 

 

Hộp đựng bộ thí nghiệm âm

Cái

6

6

 

 

 

 

Bộ thí nghiệm điện

 

 

 

 

 

 

 

Thước nhựa dẹt

Cái

4

0

4

 

 

 

Bút thử điện thông minh

Cái

2

0

2

 

 

 

Thanh thủy tinh hữu cơ

Thanh

5

5

 

 

 

 

Mảnh nhôm mỏng

Mảnh

6

6

 

 

 

 

Đĩa nhựa có lỗ giữa

Cái

12

10

2

 

 

 

Mảnh phim nhựa HC nhập

Mảnh

5

2

3

 

 

 

Bảng lắp điện

Mảnh

6

6

 

 

 

 

Giá gấp gim có đầu nối ở giữa

Mảnh

5

5

 

 

 

 

Dây nicrôm

Cái

5

4

1

 

 

 

Biến trở than

Cái

5

4

1

 

 

 

ĐIện trở ghi số

Bộ

5

4

1

 

 

 

Điện trở có vòng màu

Bộ

5

4

1

 

 

 

Quạt điện

Cái

2

2

 

 

 

 

Nam châm thẳng

Cái

9

9

 

 

 

 

Nam châm chữ U

Cái

 

 

 

 

 

 

Bảng lắp điện

Cái

0

0

 

 

 

 

Bộ thí nghiêm ơ – xtet

Bộ

6

5

1

 

 

 

Hộp thí nghiệm từ phổ – đg sức

Cái

6

5

1

 

 

 

Bộ thí nghiệm từ phổ trong ống

Cái

6

5

1

 

 

 

Thí nghiệm chế tạo nam châm

Cái

5

3

    2

 

 

 

Biến thế thực hành

Bộ

3

3

 

 

 

 

Thanh sắt non

Cái

6

4

2

 

 

 

Ống dây

Cái

6

2

4

 

 

 

Động cơ điện – máy phát điện

Cái

1

1

 

 

 

 

Giá lắp pin

Cái

5

3

2

 

 

 

Thanh trụ 1

Cái

6

6

 

 

 

 

Thanh trụ 2

Cái

6

6

 

 

 

 

Khớp nối

Cái

 

 

 

 

 

 

Bình nhựa không màu

Cái

6

6

 

 

 

 

Tấm nhựa chia độ

Cái

6

6

 

 

 

 

Cốc

Cái

5

5

 

 

 

 

Đinh ghim

Cái

18

0

18

 

 

 

Vòng tròn chia độ

Cái

6

6

 

 

 

 

Tấm bán nguyệt

Cái

6

6

 

 

 

 

Thấu kính hội tụ

Bộ

6

6

 

 

 

 

Kính phẳng

Cái

6

6

 

 

 

 

Thấu kính phân kì

Cái

6

5

1

 

 

 

Đèn laser và giá lắp

Bộ

2

0

2

 

 

 

Hộp chứa khói

Cái

2

2

 

 

 

 

Màn ảnh

Cái

5

5

 

 

 

 

Giá quang học

Bộ

6

6

 

 

 

 

Khe sáng chữ F

Cái

6

4

2

 

 

 

Bộ TN  phân tích ánh sáng kính

Bộ

6

5

1

 

 

 

Mô hình máy ảnh loại nhỏ

Cái

6

5

1

 

 

 

Công tắc có giá

Mảnh

5

5

 

 

 

 

Dây dẫn hai đầu có kẹp

Dây

55

55

 

 

 

 

Đốt quay có giá đỡ

Cái

5

5

 

 

 

 

Bóng đèn kèm đui 25V

Cái

9

9

 

 

 

 

Cầu chì ống 0,5A, 1A, 2A

Bộ

6

6

 

 

 

 

Nam châm điện

Cái

5

5

 

 

 

 

Thanh nam châm vĩnh cửu

Cái

6

6

 

 

 

 

Kim nam châm có giá

Cái

3

3

 

 

 

 

Chuông điện

Cái

5

4

1

 

 

 

Bình điện phân

Cái

5

4

1

 

 

 

Hộp đựng bộ thí nghiệm điện

Cái

6

6

 

 

 

 

Ampe kế

Cái

5

5

 

 

 

 

Vôn kế 3V – 15V

Cái

5

5

 

 

 

 

Bộ thí nghiệm điện giáo viên

Cái

 

 

 

 

 

 

Chố

Cái

2

2

 

 

 

 

Dây điện trở

Dây

1

1

 

 

 

 

Bóng đèn 220V x 60 W

Cái

 

 

 

 

 

 

Cầu chì dây

Cái

1

1

 

 

 

 

 Ampe kế chứng minh

Cái

1

1

 

 

 

 

Biến trở 200hm – 1A

Cái

1

1

 

 

 

 

Lớp 8

 

 

 

 

 

 

 

Má nghiêng 2 đoạn

Chiếc

6

6

 

 

 

 

Bánh xe

Chiếc

5

5

 

 

 

 

Máy A tút

Bộ

1

1

 

 

 

 

Khối thép

Chiếc

18

18

 

 

 

 

Khay nhựa trong

Cái

5

5

 

 

 

 

Bột không ẩm

Kg

2

2

 

 

 

 

Khối nhựa màu

Chiếc

6

6

 

 

 

 

Tấm nhựa cứng

Chiếc

6

6

 

 

 

 

Ống nhựa cứng

Chiếc

6

6

 

 

 

 

Ống thủy tinh thông nhau

Chiếc

9

9

 

 

 

 

Ống nhựa thông nhau

Chiếc

6

6

 

 

 

 

Giá nhựa

Chiếc

6

6

 

 

 

 

Ống thủy tinh hình chữ L

Chiếc

1

1

 

 

 

 

Ống thủy tinh trong suốt thẳng

Chiếc

6

6

 

 

 

 

Núm nhựa hút

Cái

12

12

 

 

 

 

Ống nghiệm bằng thủy tinh trung..

Chiếc

6

6

 

 

 

 

Ống nghiệm hình chữ thập ngược

Chiếc

12

12

 

 

 

 

Dụng cụ về TN áp suất..

Chiếc

6

6

 

 

 

 

Bi sắt

Viên

6

6

 

 

 

 

Thước + Giá đỡ

Bộ

6

6

 

 

 

 

Lò xo lá tròn bằng thép cứng..

Cái

6

5

1

 

 

 

Dụng cụ thí nghiệm dẫn nhiệt

Bộ

6

6

 

 

 

 

Bình có chia độ

Chiếc

7

7

 

 

 

 

Bình cầu

Chiếc

1

1

 

 

 

 

Bình trụ nắp che

Chiếc

1

1

 

 

 

 

Bình tràn

Chiếc

1

1

 

 

 

 

Cốc đốt

Cái

5

4

1

 

 

 

Cốc nhựa

Cái

5

5

 

 

 

 

Xe lăn

Chiếc

5

5

 

 

 

 

Nam châm gốm

Thanh

6

6

 

 

 

 

Lực kế 2N

Chiếc

6

5

1

 

 

 

Lực kế 5N

Chiếc

6

5

1

 

 

 

Nhiệt kế

Chiếc

6

5

1

 

 

 

Ròng rọc động

Cái

6

6

 

 

 

 

Khối ma sát

Khối

6

6

 

 

 

 

Nút cao su hình….12mm

Cái

6

5

1

 

 

 

Nút cao su hình….16mm

Cái

6

5

1

 

 

 

Nút cao su hình….26mm

Cái

1

1

 

 

 

 

Thanh trụ rỗng …dài 700mm

Chiếc

6

5

1

 

 

 

Thanh trụ rỗng …dài 250mm

Chiếc

6

6

 

 

 

 

Chân đế

Chiếc

6

6

 

 

 

 

Kẹp đa năng

Chiếc

6

6

 

 

 

 

Kẹp hình chữ nhật

Chiếc

12

12

 

 

 

 

Kiềng

Cái

6

6

 

 

 

 

Lưới

Cái

6

6

 

 

 

 

Máy gõ nhịp

Chiếc

6

4

2

 

 

 

Vali đựng dụng cụ

Chiếc

6

6

 

 

 

 

Áo choàng trắng

Chiếc

1

1

 

 

 

Lớp 9

 

 

Biến thế nguồn

Cái

5

5

 

 

 

 

Điện trở mẫu

Bộ

0

0

 

 

 

 

Dây dẫn

Bộ

4

4

 

 

 

 

Biến trở con chạy

Cái

5

1

4

 

 

 

Dây côn stăng loại nhỏ

Bộ

5

4

1

 

 

 

Dây côn stăng loại lớn

Bộ

5

4

1

 

 

 

Thanh đồng + đế

Bộ

5

4

1

 

 

 

Bình nhiệt lượng, dây đốt

Bộ

4

3

1

 

 

 

Hộp NC sự tán xạ

Bộ

6

4

2

 

 

 

Bộ TN tác dụng nhiệt của AS

Bộ

6

5

1

 

 

 

Đèn trộn màu của AS

Bộ

6

5

1

 

 

 

TN Chạy động cơ mặt trời

Bộ

6

5

1

 

 

 

Dụng cụ chuyển hóa

Bộ

1

0

1

 

 

 

Dụng cụ phát hiện…trong từ

Bộ

6

5

1

 

 

 

Tác dụng từ của dòng điện

Bộ

6

5

1

 

 

 

Máy phát điện gió…led

Bộ

1

0

1

 

 

 

Chuông điện xoay chiều

Bộ

-

 

 

 

 

 

Am pe kế một chiều

Cái

0

0

 

 

 

 

Volt kế 1 chiều

Cái

4

4

 

 

 

 

Công tắc

Cái

4

4

 

 

 

 

Am pe kế xoay chiều

Cái

0

0

0

 

 

 

Dây thép

Cái

0

0

 

 

 

 

Bóng đèn 220V – 100W

Cái

0

0

 

 

 

 

Bóng đèn 220V – 125W

Cái

0

0

 

 

 

 

Nhiệt kế rượu

Cái

0

0

 

 

 

 

Thước thẳng

Cái

6

2

4

 

 

 

La bàn to

Cái

4

2

2

 

 

 

La bàn nhỏ

Dây

4

2

2

 

 

 

Kính lúp

Bộ

2

2

 

 

 

 

Đĩa CD

Cái

2

2

 

 

 

 

Von kế

Cái

4

4

 

 

 

 

Máy ghi công tơ

Cái

4

3

1

 

 

         

 

Môn:  CÔNG NGHỆ

STT

TÊN THIẾT BỊ

ĐVT

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

Gốc

Còn sử dụng được

Hỏng

Mất

LỚP 8

I

TRANH ẢNH, BẢN ĐỒ

 

 

 

 

 

 

1

Các mặt phẳng chiếu, vị trí ...

Tờ

1

0

1

 

 

2

Bản vẽ chi tiết:

- hình cắt ống lót

- bản vẽ vòng đệm

Tờ

1

1

 

 

 

3

Bản vẽ nhà

Tờ

1

1

 

 

 

4

Bản vẽ lắp

Tờ

1

1

 

 

 

5

Dụng cụ cơ khí: thước cặp

Tờ

1

1

 

 

 

6

Sản xuất và truyền tải điện năng

Tờ

1

0

1

 

 

7

An toàn điện

Tờ

1

1

 

 

 

8

Bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện

Tờ

1

1

 

 

 

9

Mạng điện trong nhà

Tờ

1

1

 

 

 

10

Kí hiệu trong sơ đồ điện

Tờ

1

1

 

 

 

II

MÔ HÌNH

 

 

 

 

 

 

1

Bộ MH truyền và biến đổi chuyển động

Bộ

6

1

5

 

 

2

Động cơ điện một pha

Cái

6

4

2

 

 

3

Máy biến áp một pha

Cái

7

5

2

 

 

4

MH mạng điện trong nhà

Bộ

1

1

 

 

 

III

MẪU VẬT

 

 

 

 

 

 

1

Vẽ kỹ thuật

Bộ

1

1

 

 

 

2

Vật liệu cơ khí

Bộ

7

4

3

 

 

3

Vật liệu kĩ thuật điện

Bộ

6

4

2

 

 

IV

DỤNG CỤ, THIẾT BỊ, VẬT LIỆU

 

 

 

 

 

 

1

Bộ dụng cụ cơ khí

Bộ

1

1

 

 

 

2

Bộ dụng cụ kĩ thuật điện

Bộ

7

5

2

 

 

3

Thiết bị điện:

 

7

7

 

 

 

 

- TB bảo vệ, đóng cắt và …

Cái

7

4

3

 

 

- bóng đèn sợi đốt, bộ đèn ống huỳnh quang và compact

Cái

5

2

3

 

 

- máy biến áp

Cái

7

6

1

 

 

- bóng đèn

Cái

6

2

4

 

 

- cầu chì ống

Cái

6

4

2

 

 

- Vôn kế xoay chiều

Cái

7

6

1

 

 

- Ampe kế xoay chiều

Cái

7

6

1

 

 

- công tắc

Cái

7

5

2

 

 

- đồng hồ vạn năng

Cái

7

6

1

 

 

- bút thử điện

Cái

6

4

2

 

 

4

Vật liệu:

 

7

7

 

 

 

 

- bảng điện

Cái

6

0

6

 

 

 

- dây dẫn điện

Cái

6

6

 

 

 

LỚP 9

I

MẪU VẬT

 

 

 

 

 

 

1

Đo, lấy dấu, khoan lắp BĐ

Bộ

1

1

 

 

 

2

Mạch điện chiếu sáng

Bộ

1

1

 

 

 

3

Mạch điện 2 công tác 2 cực điều khiển 2 đèn

Bộ

1

1

 

 

 

4

Mạch điện đèn huỳnh quang

Bộ

1

1

 

 

 

5

Mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn

Bộ

1

1

 

 

 

II

DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ

 

 

 

 

 

 

1

Hộp đựng DC lắp đặt mạng điện trong nhà

Hộp

1

1

 

 

 

2

Bảng gỗ lắp mạch điện …

Cái

4

0

4

 

 

3

Bảng điện

Cái

4

1

3

 

 

4

Giấy ráp

Tờ

5

5

0

 

 

5

Băng cách điện

Cuộn

5

4

1

 

 

6

Ống gen cách điện

Mét

2

1

1

 

 

7

Dây dẫn điện đơn

Mét

0

 

 

 

 

8

Dây dẫn điện đôi

Mét

0

 

 

 

 

9

Thiếc hàn

Hộp

1

1

 

 

 

10

Nhựa thông

Hộp

1

1

 

 

 

11

Mũi khoan